Åska & Åskskydd

Allmänt om åskskydd
råd, skydd av husvagn,
båt, hus mm

Åska och blixtnedslag
Magi och vidskepelse
Begreppsförklaringar
Blixtens verkningar
Åska vanligaste    brandorsaken
Råd när åskan går
Åskskydd för tält
Enkelt åskskydd för    husvagn
Åskskydd för
   segelbåtar
Åskskydd för
   motorbåtar
Grundskydd mot    åskstörningar på    inkommande el- och    teleledningar
Förenklat åskskydd för    fritidsstuga med
   TV-antenn
Förenklat åskskydd för    TV-antenn, skydd av
   TV-apparat
Åskskydd för enfamiljs    och fritidshus
Hur skyddas huset mot    blixtens verkningar
Val av material
Allmänna regler för    utförandet
Anslutningar
Att tänka på vid    åskledarbygge
Ventilavledare
Larmanläggningar

Grundläggande kunskaper om åskskydd

Åska och blixtdetektering

Klotblixt, ett fenomen som gäckar vetenskapen

Skydd av
amatörradiostation

Vanligt förekommande frågor och svar angående blixtar och deras effekt

 
Bok om Blixten
Länkar
 
Forskningsområden