Förenklat åskskydd för fritidsstuga med TV-antenn

Längs takåsen fästes en 16 mm2 koppartråd eller en minst 25 mm2 galvaniserad stållina. Linan dras vidare mot jord över två diagonala hörn och ansluts antingen till jordspett, som slås ned ca 2 - 4 m i marken, eller dras vidare bort från huset minst 10 m. TV-masten ansluts till taklinan. Antennkabeln dras ur eller förses med överspänningsskydd som kopplas till åskledaren med särskild anslutningsledare, 6 mm2, av koppar. Elkraftinstallationen skall förses med ventilavledare . Om omgivande mark leder dåligt (berg, sand, pinnmo) ansluter man en lina, som grävs ned runt huset. Åskledaren bör läggas på minst 0,5 m avstånd från installationer i huset (el, värme, vatten, ventilation). Om man inte kan göra detta, eller om husets yta är över 100 m2 eller har oregelbunden form hänvisas till åskskydd för villor och fritidshus.

Förklaring till bild
1. Antennmast
2. Åskledare
3. Anslutningslina
4. Antennkabel (helst koaxialkabel)
5. Genomföring till överspänningsskydd och antennuttag.
6. Anslutningsledare.
7. Jordspett (rör, vinkeljärn)
8. Jordlina (alternativ till jordspett)
9. Anslutningslina till ventilavledare
10. Inkommande elservis
11. Till åskledaransluten lina (ringledare) runt byggnaden