Provisoriskt åskskydd för tält

En koppar eller stållina med minst 3 mm diameter spänns på lämpligt sätt upp så att en "skyddsbur" bildas över tältet. Denna ansluts till en metallina som läggs på marken och hålls på plats med stenar. Förbättrad kontakt med jord uppnås genom att 2-4 metallpinnar a' 0,2 m, slås ned i jorden och kopplas till åskskyddet. Då åskväder är farligt nära: sitt i tältet på luftmadrass utan att vidröra marken med händer eller fötter. Tält med sammanhängande metallram kan skyddas med ett mycket förenklat skydd. En metallina på marken runt tältet ansluts därvid i fyra punkter till metallramen. Observera dock att det finns risk för antändning av tältet vid blixtnedslag, och evakuering därför bör förberedas.