Aktuella forskningsområden, Elektricitetslära

 


©-2013 Avdelningen för elektricitetslära
Ångströmlaboratoriet
751 21 Uppsala

Tel. +4618 4715800
Fax. +4618 4715810

Webmaster Thomas Götschl
Senast uppdaterad: Wed, 11 March, 2009