Förenklat åskskydd för TV-antenn

Skyddet avser att begränsa och om möjligt undvika skador vid direkt blixtnedslag i antennen. En jordningslina (16 mm2 koppartråd eller galvaniserad stållina med minst 25 mm2 area) fästes vid maströret. Jordningslinan förläggs i närheten av antennkabeln och ansluts till jordspett som slås ned 2 - 4 m i marken eller leds vidare i marken minst 10 m. Antennkabeln dras utvändigt till införingspunkten. Antennkabel förs in i byggnaden nära kraftmatning och ansluts via överspänningsskydd till potentialutjämningsskenan (PUS), se bild. Ytan av den slinga som bildas av antennkabeln och kraftmatningen till TV:n (efter det att spänningsutjämning skett med överspänningsskydden) görs så liten som möjligt. Antennkabel och jordningslina bör man om möjligt dra på 1 a' 2 m avstånd från större metallföremål såsom värmesystem i byggnaden. Om detta inte är möjligt ansluts större metallsystem såsom rör för vatten eller värme till PUS. Härigenom får man i regel ett väsentligt bättre skydd. Överspänningsskyddet ansluts på kortaste väg till PUS, som i sin tur ansluts till jordningslinan, som helst bör vara av koppar och ha en tväryta av minst 16 mm2. Husets elkraftinstallation förses med ventilavledare. Skyddsledaren ansluts till PUS. Antennkabel och nätsladd bör dras ur TV- apparaten då åskan är farligt nära.

Skydd av TV-apparat

I nästan alla fall uppstår skada på TV-apparatens elektronik genom att blixten slår ner på avstånd från byggnaden där TV-apparaten finns. Det bästa skyddet i detta fall är att dra ur antennkontakten ur TV-apparaten och se till att avståndet mellan antennkabel (antennuttaget i väggen för anläggningar med centralantenn) är flera decimeter. Dras även stickproppen för elanslutningen ur ökar säkerheten ytterligare. En ur TV-apparaten urkopplad antennkontakt placeras lämpligen i kontakt t ex med värmeelementet vilket minskar risken för antändning t ex av gardiner vid nära blixtnedslag.

Om antennen ej dras ur kan ett speciellt skydd insättas där spänningsutjämning görs lokalt i skyddet. Ett sådant skydd fungerar endast om det sätts in i ett jordat vägguttag och får därför endast anslutas till sådana. Skyddseffekten av detta skydd är lägre än om antennkontakten dras ur.

Båda ovanstående skyddsåtgärder är inte tillräckliga vid direkta blixtnedslag i byggnaden. Åskledare byggd enligt svensk standard SS 487 01 10 eller efter internationell standard IEC 1024-1 är nödvändigt för att minska risken för skada till acceptabel nivå.