Enkelt åskskydd för husvagnar

Nästan alla husvagnar har kaross av aluminium på ett chassi av galvaniserat stål och har härigenom ett relativt gott åskskydd. Se dock nedan beträffande el- och teleledningar till husvagnen. För husvagn med kaross som inte är av metall kan åskskydd ordnas genom att band eller lina av metall förläggs enligt bilden. Linan bör ha en diameter av minst 6 mm. Band bör ha en tvärsnittsyta av minst 25mm2. TV-antennen skall på vagnens utsida anslutas till åskskyddet (se bild).
Separat jordning av vagnen kan ske genom särskild jordlina och jordspett
. Vid åska skall eventuella elledningar bortkopplas och avlägsnas. TV-antennkabeln bortkopplas från TV-apparaten, rullas ihop och hängs upp nära vägg eller införingspunkt.
Då åskväder är farligt nära: sök skydd i bilen eller husvagnen. Undvik direkt kontakt med ledningar och större metallföremål i vagnen.