Åskskydd för motorbåt

Genom att en motorbåt inte är så hög löper den mindre risk än en segelbåt att träffas av ett direkt blixtnedslag, men bör även den förses med åskskydd. För att blixtnedslaget skall träffa åskledaren bör den placeras högt, förslagsvis i form av en jordad metallmast. Masten kan anses ge skydd inom en vinkel av 60° (mätt från en lodlinje genom masttoppen), och mastens erforderliga höjd kan härigenom lätt bestämmas. En 10 meter lång båt skulle kunna skyddas av en minst ca 3 m hög mast. Jordningen av masten bör ske åtminstone åt två håll. Se även jordning av mast för segelbåt. För anslutning av yttre och inre metalldetaljer samt skydd av elektronik, se anvisningen för segelbåt. Även för motorbåt kan det förenklade skyddet användas.