Vanligt förekommande frågor och svar
angående blixtar och deras effekt

(Källa: Vernon Cooray, Blixt och Åska – så fungerar naturens fyrverkeri, Hallgren & Fallgren, 2003. För mer information kontakta Vernon.Cooray@Angstrom.uu.se.)

 

1. Hur kan man skadas av blixten ?

Det finns fem sätt:

  • Då man träffas av en direkt blixtträff.
  • Då man utsätts för sidourladdningar.
  • Genom beröringsspänning.
  • Genom en stegspänning.
  • Indirekt från el- eller teleapparater som spänningssatts av blixten.

2. Vilken av ovan nämnda sätt är farligast ?

Skadorna som en direkt blixtträff medför är farligast. Däremot kan skadorna till följd av sidourladdningar och beröringsspänningar vara lika allvarliga som direkta blixtträffar. Det finns också tillfällen då människor dödats av elektriska stötar som de fått då de hanterar diverse elektrisk apparatur under åskväder. Vanligen är stötarna som orsakas av en stegspänning små, men ibland kan man få brännskador och i värsta fall problem med kroppsmotoriken genom att nerver skadats.

3. Hur kan jag minska chanserna att utsättas för en direkt blixtträff ?

Det finns tre sätt att undvika en direkt blixtträff:

  • Genom att vara i en plats dit en blixtkanal inte kan nå.
  • Genom att vistas inom ett högt objekts skyddande zon.
  • Genom att huka sig så att man inte är det högsta objektet i en cirkel med 30 meters radie, där man själv är mittpunkten.

4. Vilka utrymmen kan en blixtkanal inte nå ?

Utrymmen som är omslutna av metall, såsom tåg, bussar, bilar etc. Men kom ihåg att inte sticka ut någon del av din kropp eller något du håller från en öppning, tex. ett fönster. Kom också ihåg att båtar och bilar utan någon form av störtbåge inte ger någon form av skydd.

5. Hur kan jag undvika en sidourladdning eller beröringsspänningar från ett objekt ?

Håll dig minst två meter bort från ett objekt, exempelvis ett träd, som kan utgöra ett sannolikt objekt för blixtnedslag. I vissa fall splittras ett träd kraftigt då blixten träffar. I sådana fall kan skador uppstå upp till ca. 50-100 m från nedslagsplatsen.

6. Hur kan jag minska riskerna att träffas av en stegspänning ?

Minimera kroppens kontaktarea med marken genom att hålla fötterna tätt tillsammans. Gummistövlar kan också minska de elektriska stötarna från stegspänning.

7. Hur kan jag undvika stötar och sidourladdningar från elektrisk apparatur ?

Håll dig åtminstone på en meters avstånd från elektriska kablar och apparatur som är kopplade till el- eller kommunikationsnätverken. Använd inte telefon under åskväder. Däremot kan mobiltelefoner naturligtvis användas. Försök även att hålla dig borta från TV:n eftersom en direkt blixtträff kan slå ner i TV antennen och hög ström kan komma in i byggnaden via de elektriska kablarna.

8. Är innandömena av byggnader säkra ?

Vanligen är betongbyggnader (som är armerade) och byggnader som är utrustade med åskskyddssystem säkra. Likväl bör man hålla sig borta från elektrisk apparatur under åskväder även i dessa byggnader. Håll dig åtminstone en meter bort från dessa när du är i byggnaden.

9. Är träbyggnader utan åskskyddssystem säkra ?

Under ett blixtnedslag mot en träbyggnad kan sidourladdningar skapas inuti byggnaden, och på så vis skada människor i byggnaden. Om byggnaden har strömförande ledningar, kommer blixtens ström med stor sannolikhet gå genom det elektriska systemets kablar. Om du vistas i en (trä)byggnad under åskväder bör du alltså hålla dig någon meter bort från väggarna, taket och elektrisk apparatur för att undvika sidourladdningar. Dessutom bör du hålla dig borta från säkringslådor eftersom det finns en risk att de exploderar under ett blixtnedslag.

10. Är träbyggnader med metalltak säkra platser att vistas under ett åskväder ?

Om metalltaket inte är ordentligt kopplad till jord så är byggnaden inte mer säker än en träbyggnad med trätak.

11. Hur kan datorsystem och TV apparatur skadas under åskväder utan att
byggnaden ens träffas ?

Som har nämnts tidigare, kan under ett blixtnedslag blixtens ström gå genom de elektriska kablarna och därigenom komma in i byggnaden och förstöra apparatur kopplad till elnätet. Dessutom kan radiovågor som genereras av blixten i sin tur generera höga spänningar i det elektriska systemet som kan skada elektrisk apparatur. Ett gott råd är att installera ordentliga överspänningsskydd för den elektriska apparaturen eller att helt enkelt koppla bort apparaturen under åskväder.

12. Kan träd skydda en person från blixtnedslag ?

Nej, verkligen inte. När en person står nära ett träd som träffas av blixten utsätts denne ofta för sidourladdningar från trädet. Håll dig därför borta från alla slags träd under åskväder. Om du händelsevis skulle vara i skogen under ett åskväder så försök hitta en plats där träden står glest och huka dig sedan ner så mycket som möjligt och försök att hålla dig minst två meter bort från trädstammar och grenar.

13. Vid vilka platser är det störst risk att träffas av blixten ?

I öppna landskap, båtar utan tak, bergstoppar och bergskedjor. Att vistas i tält och stugor i dessa områden är också riskabelt.

14. Är metallbitar och långa metalliska objekt farliga att ha med sig under åskväder?

Att ha på sig metallbitar har ingen som helst verkan på vart blixten ska slå ner. Däremot kan metallbitar ändra den väg vilken blixtströmmen tar genom kroppen om man blir träffad. Försök undvika att sticka upp långa objekt, såsom golfklubbor, tennisracket, metspön etc.

15. Skyddar gummistövlar och regnkappor mot blixtnedslag ?

Nej. Gummistövlarnas och regnkappornas isolerande effekter kommer inte hjälpa mot ett direkt blixtnedslag. Däremot kan gummistövlar minska risken för skador från stegspänningar.

16. Finns det några tecken på att ett åskväder ska bryta ut ?

Växandet av Cumulusmoln och dånet av åska är några av de mest uppenbara tecken som kan observeras (på natten kan man även observera illuminationen av moln pågrund av fjärran åskblixtar). Ibland blir åskmolnen ”täckta” av andra typer av moln och det blir då svårt att upptäcka åskmolnen eftersom hela himlen är täckt med moln. När man känner av mycket starka vindar, eller när man observerar hagel eller starkt regn, så är man antagligen nära stormens centrum. Genom att använda ”ljus till ljud metoden” kan man enkelt uppskatta avståndet till blixten.

Om du har en AM-radio (batteridriven) kan du lyssna på störningarna. När dessa blir högre och hörs mer frekvent så närmar sig stormen. Kom ihåg att åsksituationen snabbt kan ändras. Cumulusmolnen kan växa till åskmoln på ungefär 15 minuter och åskmolnen kan färdas med hastigheter nära 40 km/h.

17. Vad bör jag göra om jag är på en plats (tex. ett fält) och ett åskväder är på väg?

Så fort du märker blixtaktivitet så försök att förflytta dig till en säker plats (exempelvis en bil eller liknande). Om detta inte går så bör du huka dig ner. Om du kan hitta en lågpunkt på marken så stig ner där och huka ner dig. Vänta där till det att blixtaktiviteten minskat.

18. Vad bör jag göra om jag går på en gata och åskväder närmar sig ?

Om det finns några byggnader i närheten så försök gå in i någon av dessa. Om du inte kommer in i en byggnad så bör du leta efter höga objekt såsom kraftledningar eller teleledningar och utnyttja deras skyddande zon. Om du inte kan hitta något av det som nämnts ovan, huka ner dig och observera blixtaktiviteten.


19. Vad bör jag göra om jag är ute och cyklar eller rider när åskväder är på väg ?

Stig ner från cykeln eller hästen och flytta dig till en säker plats.

20. Vad bör jag göra om jag är ute på en liten kanot eller båt ute på öppet hav eller sjö etc.?

Så fort du ser tecken på åskväder bör du försöka komma tillbaks till land. Om du blir fångad i stormen så bör du huka dig ner i båten och hålla dig borta från en eventuell mast. Stick inte ut dina händer eller fötter ut ur båten och rör absolut inte vattnet. En bro kan skapa en skyddszon så försök att styra båten under bron om detta är möjligt.

21. Vad bör jag göra om jag är på en bergstopp ?

Försök lämna platsen så fort som möjligt. Om detta inte går så bör du leta efter en lågpunkt på marken och söka skydd där. Om du inte finner en lågpunkt så försök att huka dig ner på en backe. Om det finns en skog i närheten bör du springa dit och leta efter en plats där träden står glest och huka dig. Om bergsklättrarstigen har metallräcken som stöd bör du inte röra dessa. Det bästa är naturligtvis att titta på väderleken före man börjar bestigningen.

22. Om vi är en grupp människor som fångats i ett åskväder, hur bör vi agera ?

Stå inte nära varandra och håll inte varandra i handen. Anledningen är att om någon träffas av blixten kan sidourladdningar passera till andra människor om man står för nära. Om den som träffas av blixten håller någon annan i handen så kan blixtströmmen passera från den som träffades till den andra personen.

23. Är det farligt att segelflyga under åskväder ?

Man bör undvika all sorts segelflygning under åskväder. Om man träffas av blixten under segelflygning kan följderna bli katastrofala.

24. Hur skadas människor av blixten ?

Detta värsta fallet är naturligtvis då en person dör på grund av blixtnedslaget. De flesta dödsfall orsakas av hjärtinfarkt, men dessa dödsfall är ofta ”onödiga” då en person i detta fall kan räddas genom HLR (hjärt-lungräddning). Långvariga skador är muskelvärk, problem med balans och hörsel, och möjligen syn och neurofysiologiska försämringar.

25. Hur bör jag behandla någon som träffats av blixten ?

Första hjälpen bör tillämpas. Hjälp först de mest skadade personerna, dvs. hjälp först de personer som ”verkar” vara döda. Först bör HLR tillämpas på dessa personer tills det att hjälp kommer. Om en person har puls men inte andas så bör man tillämpa mun-mot-mun metoden.

Se även följande länk via Elsäkerhetsverket : Vägledning vid elolycka

 


©-2021 Avdelningen för elektricitetslära
Ångströmlaboratoriet
751 21 Uppsala

Kontaktinformation

Webmaster Thomas Götschl
Senast uppdaterad: Tue, 6 July, 2021